relativna visina značenje

relativna visina, razlika između apsolutnih visina dviju točaka u reljefu.