relativizam značenje

relativizam (lat. preko franc.), filoz spoznajnoteoretski, skeptički i agnostički pogled po kojem je spoznaja relativna u odnosu na subjekt, kult. i društv. uvjete. U etici, stajalište koje negira općevažeće vrijednosti i siguran kriterij za moralno.