rekcija značenje

rekcija (lat.), lingv sintaktičko ravnanje jednih riječi prema drugima; uvjetovanje oblika jedne riječi gramatičkim ili gramatičko-leksičkim značenjem druge (regirajuće) riječi, osobito svojstvo glagola, pridjeva ili prijedloga da određuje padež o sebi ovisne riječi u rečenici.