Reicha značenje

Reicha, Anton (pr. ime Antonín Rejcha) (1770–1836), franc. skladatelj i glazb. teoretik češ. podrijetla; profesor skladanja na pariškom Konzervatoriju; učitelj F. Liszta, H. Berlioza, C. Francka. Priručnici i rasprave o skladanju; opere i instrumentalna djela stilom na prijelazu iz bečke klasike u romantizam.