rehabilitacija značenje

rehabilitacija (novolat.). 1. Uspostavljanje, ponovno priznavanje ugleda ili prava. 2. U kaznenom pravu, brisanje osude i prestanak njezinih pravnih posljedica tako da se smatra da osuđeni nije nikad ni osuđen (briše se iz kaznene evidencije); postoji zakonska r. (nastupa samim protekom zakonom određenoga vremena od izdržane kazne) i sudska (odlukom suda). 3. med niz mjera za uspostavljanje radne sposobnosti nakon teških ozljeda, bolesti ili kod prirođenih ili stečenih anomalija i invaliditeta (sljepoća, gluhoća).