regulator značenje

regulator (lat.), uređaj koji po nekom određenom pravilu održava ili mijenja djelovanje nekoga činitelja (npr. struje, napona, frekvencije, tlaka, brzine, snage, protoka), radnoga režima stroja ili aparata.