regulativ značenje

regulativ (lat.), načelo koje unosi red i određuje metode s obzirom na određeni cilj. U Kantovoj filozofiji, ideje koje nisu sigurno spoznatljive, ali omogućuju usmjeravanje misaonoga tijeka u određenom smjeru.