referent značenje

referent (lat.). 1. Osoba koja podnosi referat, izvjestitelj, predavač. 2. Adm. službenik zadužen za vođenje određenih poslova. 3. lingv stvarni ili zamišljeni predmet (pripada izvanjezičnoj stvarnosti, ili pak kao predmet postoji samo u svijetu diskursa) na koji se odnosi jezični znak.