reduplikacija značenje

reduplikacija (lat.), udvostručenje; lingv ponavljanje čitave riječi ili jednoga njezina dijela (korijena, sloga); karakteristično je za dječji govor (papa, vauvau), onomatopejsku tvorbu riječi (kokodakati, zuzukati); u nekim jezicima služi za tvorbu gramatičkih oblika (plurala, pojedinih vremena).