red. značenje

red. 1. mat zbroj od (redovito beskonačno mnogo) pribrojnika: a1 + a2 + … + an + … Red kojemu zbroj prvih n članova s rastućim n teži nekoj konačnoj vrijednosti zove se konvergentan, a inače je divergentan; sin progresija. 2. biol (ordo), klasifikacijska kategorija niža od razreda (classis), viša od porodice (familia). 3. lingv r. fonema, skup fonema koji se tvore na istome mjestu artikulacije, ali svaki od njih ima neko dodatno specifično obilježje po načinu tvorbe (labijalni red: /p, b, m/).