recenzija značenje

recenzija (lat.). 1. Kritička revizija i obradba teksta nekoga djela na temelju proučavanja i uspoređivanja različitih rukopisa. 2. Ocjena nekoga znanstvenog djela ili umj. ostvarenja. 3. Starosl. pisani tekst, u koji su (nesvjesno) prodrli elementi nar. govora (hrv., bug., rus. recenzija).