realist. značenje

realist. 1. Osoba koja uzima ljude, stvari i pojave u njihovu zbiljskom značenju, praktično. 2. Pristaša, zagovornik realizma (u umjetnosti, filozofiji itd.).