Rea značenje

Rea, grč. mit, kći Uranova i Gejina, žena Kronova, majka Zeusova, Posejdonova, Hadova i dr. bogova. Na Kreti božica prirode, mistična svemajka.