razum značenje

razum, opć., čovjekova sposobnost mišljenja i poimanja; ono što čovjeku omogućuje spoznavanje, prosuđivanje i djelovanje prema određenim načelima; u filozofiji često identičan s umom, nusom i logosom; u njem. klas. filozofiji (posebno Kant, Hegel), razum (Verstand) niži je, čovjeku svojstveni oblik spoznaje kojemu se suprotstavlja um (Vernunft) i dijalektički ga nadilazi.