razbojništvo značenje

razbojništvo, teško kazneno djelo protiv imovine, učinjeno uporabom sile protiv neke osobe odn. prijetnjom neposrednim napadom na život ili tijelo, a s namjerom protupravnoga prisvajanja stvari.