ravnoteža značenje

ravnoteža, fiz stanje kakva sustava pri kojemu je rezultanta svih sila što na njega djeluju jednaka nuli; može biti stabilna (kad se nakon poremećaja lako ponovno uspostavlja), labilna (kad se gubi već zbog maloga poremećaja) ili indiferentna (kad se zadržava i nakon promjene kojega od činitelja).