ravnjak značenje

ravnjak, zaravnjen i povišen prostran dio Zemljine površine omeđen strmim padinama (odsjecima) s jedne ili sa svih strana. Ravnjaci mogu biti: strukturni (izgrađeni od horizontalnih izdignutih slojeva sedimentnih stijena), vulkanski (nastaju ispunjavanjem neravnina u reljefu lavom) i denudacijski (formirani egzogenim razaralačkim procesima na Zemljinoj površini).