ratio legis značenje

ratio legis (lat.: smisao zakona), svrha koja se želi postići pravnom normom.