Rathenau značenje

Rathenau, Walter (1867–1922), njem. industrijalac i političar; jedan od osnivača njem. demokr. stranke; proučavao probleme rada s filantropskim nakanama, te izradio teoriju kapitalizma sa socijalnim ciljevima. Kao ministar vanjskih poslova potpisao Rapalski ugovor o normalizaciji odnosa između Njemačke i SSSR.