rat značenje

rat, oružani sukob između protivničkih snagadržava, plemena, naroda, vjerskih skupina itd., kojemu su povodi i motivi najčešće sukobi ekon. i polit. interesa. S obzirom na ciljeve i sudionike, r. može biti imperijalistički, kolonijalni, obrambeni, oslobodilački, građanski itd.; s obzirom na sredstva, prostor i organizirane oružane sile, r. može biti kopneni, pomorski, zračni, atomski, kemijski, bakteriološki, elektronički, konvencionalni itd., a s obzirom na strateško-taktičke metode kojima se vodi, partizanski, manevarski, pozicijski itd.