Raška značenje

Raška (lat. Rascia), srednjovj. naziv za srp. državu kojoj je prijestolnica bio grad Ras. Raška oblast (u slivovima Lima, Tare, Pive, Ibra i Zapadne Morave) od kraja 11. st. počela se odupirati Bizantu i postala jezgrom oko koje se u 12. st. počela formirati država. Veliki Župan Stefan nemanja ishodio je zemlji samostalnost. R. je dugo bio sinonim za Srbiju; susjedni narodi zvali su Srbe Rašanima.