Rarotonga značenje

Rarotonga, najveći otok u novozelandskom Cookovu otočju, Polinezija; 67 km2, 9800 st. Gl. naselje Avarua. Uzgoj tropskoga voća. Turizam.