raport značenje

raport (franc. preko njem.), izvještaj, izvješće; voj prijavak, službeni razgovor pretpostavljenoga i podčinjenoga u određeno vrijeme i prema propisanom postupku, os. u svezi sa stegovnim prekršajima; usmeni izvještaj starješini pred strojem; pismeni akt ili usmeni iskaz pretpostavljenomu starješini o službenim ili osobnim odnosima.