Rāmāyana značenje

Rāmāyana (sanskrt.: podvizi Ramovi), indij. umj. ep na sanskrtu, nastajao od ← 7. do 2. st. U 24 000 dvostiha razdijeljenih u 7 knjiga govori o podvizima junaka Rame. Po predaji, autorstvo se pripisuje brahmanu Vālmīkiju (1. st.).