rakovica značenje

rakovica (puzavica), arhit plastični ukras u obliku savijenoga lista; javlja se u nizovima kao obrubni motiv na got. zabatima i tornjevima.