Raić značenje

Raić, Ivo (1881–1931), hrv. kaz. glumac i redatelj; djelovao u Berlinu, Pragu i Hamburgu, od 1909. u Zagrebu glumio psihološki produbljene uloge; visoki redateljski dometi u drami i operi.