Ragusa značenje

Ragusa, grad na JI Sicilije, Italija; 69 686 st. Katedrala iz 18. st. Proizvodnja cementa i asfalta. Blizu grada ležišta nafte. 1693. jako oštećen u potresu.