radna snaga. značenje

radna snaga. 1. Skup čovjekovih tjelesnih i duhovnih sposobnosti (snagâ) koje su izvorom svih uporabnih vrijednosti stvorenih u procesu proizvodnje, djelovanja, mišljenja; rad jednoga ili više radnika koji sudjeluje u izradbi nekoga djela ili proizvoda. 2. Ukupnost svih za rad sposobnih pojedinaca u jednom kolektivu, kraju, državi, međunar. zajednici; skup ljudi plaćenih za svoj rad, os. radnika. 3. ekon roba koja, kao i druge robe, ima svoju vrijednost iskazanu u najamnini (nadnici), os. u modernome kapitalističkom svijetu.