radionuklidi značenje

radionuklidi, nestabilni nuklidi koji se nakon određenoga, za svaki r. karakterističnoga vremena, raspadaju uz pojavu radioaktivnosti; prirodnih ima oko 60, a umjetnih oko 2000.