radio značenje

radio (engl., krat. za radiotelegraphy). 1. Radioprijamnik (→ prijamnik). 2. → radiodifuzija. 3. Radiopostaja (npr. Radio Zagreb), radijska postaja, ili skup državnih radijskih postaja (npr. Hrvatski radio). 4. Skraćeni naziv za → radiokomunikacije.