radikal značenje

radikal (lat.). 1. mat korijen; rezultat korjenovanja. 2. kem skupina od dvaju ili više atoma koja, nepromijenjena, može proći kroz niz kem. reakcija, a ne može samostalno postojati, npr. metil CH3–, fenil C6H5–. 3. polit zagovaratelj ili predstavnik radikalnih, ekstremnih polit. rješenja ili postupaka.