radij značenje

radij (lat.) (Ra, radium), prirodni radioaktivni kem. element iz skupine zemnoalkalnih metala, at. br. 88, rel. at. masa 226,025; izvanredno rijedak, nastaje kao produkt radioaktivnoga raspada urana, a daljnjim raspadom prelazi u radon, zatim u olovo Pb-206. U minimalnim količinama služi u nuklearnim istraživanjima i medicini. Otkriven u uranskom smolincu 1898 (supruzi P. i M. Curie).