Radica značenje

Radica, Bogdan (1904–93), hrv. publicist, esejist, povjesničar; među najistaknutijim i najplodnijim intelektualcima hrv. polit. emigracije. živjeti nedoživjeti, 1–2.