Radić značenje

Radić, Antun (1868–1919), hrv. političar i pisac; položio temelje hrv. etnografiji; 1899. pokrenuo list Dom, a 1904. s bratom Stjepanom bio suosnivačem Hrvatske pučke seljačke stranke. Zalagao se za socijalnu pravdu i snošljivost.