Racine značenje

Racine, Jean (1639–99), franc. književnik; službeni historiograf Luja XIV. Jansenist; među gl. autorima i klasik franc. kazališta; majstor čista stila, uzvišena izraza; učio od ant. uzorâ. Andromaha; Britanik; Fedra; Ifigenija. Biblijske tragedije (Estera).