Rabe značenje

Rabe, David (1940), am. dramatičar; realistični prikazi os. rata u Vijetnamu (na temelju vlastita iskustva). Kosti i štapovi; Zastavice.