Qumrân značenje

Qumrân, nalazište na Mrtvom moru, Izrael; u pećinama su nađeni mnogobrojni hebr., aramejski i grč. rukopisi – najstariji poznati rukopisi tekstova Staroga zavjeta.