Quito značenje

Quito, gl. grad Ekvadora; 1 399 378 st. Leži na vis. od 2850 m. Stara gradska jezgra: u kolonijalnom stilu (crkve, samostani). Dva sveuč., lik. i glazb. akademija, muzeji, knjižnica. Tekst., prehr. ind.; umjetnički obrti. – Pripadao državi Inka do 1534., kada su ga osvojili španj. konkistadori. 1797., 1859. i 1868. teško stradao u potresu.