Quisling značenje

Quisling, Vidkun (1887–1945), norv. političar; osnivač norv. nacističke stranke; → kvisling.