quipu značenje

quipu (kečuanski preko španj.), sustav brojenja tipičan za civilizaciju Inka; temelji se na desetičnom sustavu, a bilježi se čvorovima na uzicama; još se rabi u dijelovima Perua i Bolivije.