Quintana Roo značenje

Quintana Roo, savezna država u I dijelu poluotoka Yucatán, JI Meksiko; 50 350 km2; 874 963 st. Turizam. Gl. grad Chetumal.