Quinn značenje

Quinn, Anthony (1915–2001), am. film. glumac; igrao gl. uloge u brojnim filmovima, a reputaciju vrsnoga glumca stekao u filmu Cesta (F. Fellinija). Ostali važniji filmovi: Viva Zapata; Žudnja za životom; Crna orhideja; Grk Zorba.