puza značenje

puza (Armillariella mellea), uvjetno jestiva gljiva listićarka sa žutim do crvenosmeđim klobukom pokrivenim ljuskama; micelijem prodire u korijenje stabala i izaziva bolesti šumskoga drveća.