putovnica značenje

putovnica (putnica, pasoš), putna isprava za prijelaz drž. granice izdana od ovlaštenoga organa; međunarodno valjana isprava o identitetu; također isprava za promet stokom (→ pasoš 2.).