Putar značenje

Putar, Radoslav (1921–94), hrv. povjesničar umjetnosti i lik. kritičar; teoretičar umjetničkih grupa Gorgona i Nove tendencije. Likovne kritike, studije i zapisi 1950.–1960.