purini značenje

purini (lat.), skupina org. baza, derivati purina C5H4N4 (kofein, teobromin, ksantin); sastavni su dio nukleinskih kiselina i nekih fermenata.