purger značenje

purger ili purgar (njem. der Bürger: građanin), razg izraz za stanovnika grada općenito, a posebno za građane Zagreba.