Punjab značenje

Punjab, sav. država u SZ dijelu Indije; 50 362 km2, 24 289 296 st. Sastoji se od nizine i područja Himalaje. Poljodjelstvo (pšenica, pamuk, kukuruz, šećerna trska, riža). Stočarstvo (ovce, goveda, bivoli). Ležišta željezne i bakrene rude. Tekstilna, kem., prehr. i cementna ind. Gl. grad Chandigarh.