puluroza značenje

puluroza (lat.+grč.) (bijela griža), akutna septikemijska zarazna bolest pilića koju uzrokuje bakterija Salmonella pullorum; nekoć vrlo raširena, nanosila je goleme štete u peradarstvu.