pud značenje

pud, stara ruska jedinica mase (težine), iznosila je ≈ 16,4 kg.